ЦЕЛОСНА АВТОМАТИЗАЦИЈА НА ВАШИОТ ДОМ ИЛИ ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Систем за „паметно" живеење и работење

Систем за „паметно живеење“ и работење

Ние сме ориентирани кон иднината и Ви обезбедуваме удобност, безбедност и сигурност во Вашиот дом или деловен простор. 

Решението е составено од ABB уреди, ABB сензори, ABB апликација, гласовен и смарт асистент компактибилен со решението Free@Home од ABB. 

Лесно управување со секој уред, преку една единствена апликација free@home” 

Целосна дигитализација во нови објекти, објекти кои се реновираат, но и објекти кои се веќе опремени!
Систем за „паметно живеење“ и работење
Систем за „паметно живеење“ и работење
Систем за „паметно живеење“ и работење
Систем за „паметно живеење“ и работење
Систем за „паметно живеење“ и работење

Паметно живеење

  „Паметното живеење“ нуди можност, секој корисник сам да го креира својот пакет за управување со уредите во својот дом или деловен простор. 

  Неограничени можности со еден систем кој има за цел да ја зголеми удобноста во домот или начинот на работењето со само неколку кликови.

  Автоматизација во домовите и деловните простори е лесна и достапна за сечии потреби. Покрај тоа што заштедува електрична енергија, заштедува и време во извршувањето на секојдневните активности, а имате и целосна контрола. 

  Со системите за паметно живеење, може да управувате од повеќе уреди, во било кое време и од било кое место.

Висококвалитетни производи со 10 години гаранција!

  • Контролни екрани – (Touch Display)
  • Прекидачи
  • Сензори
  • Контролери
  • Домофонски систем
  • Уреди за контрола на систем
Подобрете го начинот на Вашето живеење или работење

Заштеда на електрична енергија

Подобрете ја енергетската ефикасност и заштедете од Вашиот буџет.

Систем за „паметно живеење“ и работење

Сигурност

Приклучени аларми, заклучена влезна врата, исклучени сијалици?
Вашата безбедност е наш приоритет.

Систем за „паметно живеење“ и работење

Удобност

Сами го креирате Вашиот пакет од паметни уреди и креирате сценарија согласно потребите.

Паметно живеење за станбени простори и деловни простори

Сами го креирате пакетот од смарт уреди кои Ви се потребни и правите најразлични сценарија за потребите на објектот, но и Вашите лични потреби. 

Систем за „паметно живеење“ и работење
synergy
Систем за „паметно живеење“ и работење
Систем за „паметно живеење“ и работење
Систем за „паметно живеење“ и работење
Систем за „паметно живеење“ и работење